Akademia ruchu+ elementy Taekwon-do (7-9 lat)

Taekwondo najmłodsitaekwondo brzeg dolny

Trening w grupie  (7-9 lat) jest etapem kształtowania ruchu w oparciu o techniki Taekwon-d0. Dzieci ćwiczą wszystkie cechy motoryczne oraz rozwijają je w oparciu o autorski program Centrum Sztuki Walki ” Pantera”.

Program ten, powstał w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszego sztabu trenerów. Dodatkowo w trosce o zdrowie naszych ćwiczących, każde ćwiczenie konsultowane jest z fizjoterapeutami dziecięcymi dlatego działamy kompleksowo jednocześnie poprawiając kondycję i sprawność fizyczną małego adepta.

Trening Taekwon-do w najmłodszych grupach traktowany jest jako narzędzie które koryguje wadę postawy , kształtuje sprawność ruchową, rozwija koncentrację wspiera rozwój emocjonalny dziecka oraz wspiera bardzo ważny rozwój społeczny ( przestrzeganie norm i zasad, kompetencje społeczne oraz adaptacja w nowych sytuacjach).

 Obciążenia fizyczne są większe niż w najmłodszej grupie. Wprowadzony zostaje bardziej stanowczy proces dyscyplinowania, opierający się ściśle na zasadach Taekwon-do, tj.

🦁grzeczności, uprzejmości (Ye Ui),

🦁rzetelności, uczciwości (Yom Chi),

🦁wytrwałości (In Nae),

🦁samokontroli, opanowaniu (Guk Gi),

🦁nieugiętym duchu, odwadze (Baekjul Boolgool).

Podczas treningu dzieci uczą się powyższych zasad, a także próbują przyswoić i zaadaptować je w życiu codziennym. Ponadto zdobywają podstawowe umiejętności samoobrony, ucząc się przy tym przede wszystkim opanowania oraz przewidywania konsekwencji własnych zachowań.